7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych nr 9A w budynku przy ul. Dworskiego 44, nr 1 w budynku przy ul. Glazera 25,  usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1594 oraz 1603       i 1608 – stanowiących podwórko wszystkie w obr. 207, nr 717 i 716 – stanowiącej podwórko obie w obr. 205.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 10.06.2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 29-04-2013 11:22
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-07-2013 12:44