14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa podkarpackiego

Trwają konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. Aktualizacja na lata 2013-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniach 22 kwietnia – 27 maja 2013 r. prowadzi konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. Aktualizacja na lata 2013-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, przyjętych uchwałą nr 224/5328/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Do dnia 27 maja 2013 r. można zgłaszać uwagi i wnioski do konsultowanych dokumentów. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłaszania uwag jak również konsultowane dokumenty, formularz zgłaszania uwag oraz harmonogram spotkań konsultacyjnych, które zostaną przeprowadzone w kilku miastach regionu, zostały zamieszczone na stronie internetowej samorządu województwa podkarpackiego: http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/strategia/2366-rozpoczecie-konsultacji-projektu-strategii-rozwoju-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2007-2020-aktualizacja-na-lata-2013-2020-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko .
Serdecznie zachęcamy do włączenia się w proces konsultacji społecznych dokumentów oraz do zgłaszania uwag, wniosków i propozycji. Zapraszamy również do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w Przemyślu w dniu 10 maja 2013 r. o godz. 10:00, w Zamku Kazimierzowskim w Sali widowiskowej. Celem spotkania będzie prezentacja konsultowanych dokumentów, w szczególności w zakresie wyznaczonych celów i kierunków rozwoju, oczekiwanych efektów planowanych działań oraz terytorialnego ukierunkowania tych działań.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 29-04-2013 08:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:40