2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej przy ul. Słowackiego

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 207 m. Przemyśla przy ul. Słowackiego, oznaczonej jako działka nr 1561 o powierzchni 0,0690 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00062803/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) upływa w dniu 7 czerwca 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 26-04-2013 09:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2014 09:17