-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej przy ul. Sucharskiego

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl objętej księgą wieczystą nr PR1P/00050792/3, oznaczonej jako działka nr 255/2 o powierzchni 0,0241 ha i działka nr 436/2 o powierzchni 0,0029 ha w obrębie 212  m. Przemyśla, położonej przy ul. Sucharskiego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) upływa w dniu 07 czerwca 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 26-04-2013 08:58
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2014 09:10