Wybierz się na wycieczkę ścieżką ekologiczną

Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu informuje, że uruchomił w sezonie wiosennym „Ścieżkę Edukacyjną” znajdującą się na terenie Składowiska Odpadów w Przemyślu , przy  ul. Piastowskiej 22.

 


Celami programu ekologicznej ścieżki edukacyjnej są:

• Kształtowanie proekologicznych postaw uczniów

• Podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu

• Uświadamianie faktu, że każde działanie człowieka ma wielokierunkowy wpływ na środowisko

• Uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego


Do odwiedzin ścieżki zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a szczególnie młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia daty i godziny wycieczki –  nr telefonu 16 672 07 63.

 

ZUK Przemyśl

Opublikował(a):  Data publikacji: 25-04-2013 13:38 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 06-03-2014 12:40

Na skróty