13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rowerem z biało-czerwoną!

Urząd Miejski w Przemyślu oraz PTTK w Przemyślu zapraszają do uczestnictwa w rodzinnym rajdzie rowerowym „ ROWEREM Z BIAŁO – CZERWONĄ”. Zbiórka uczestników w dniu 2 maja (czwartek) w Rynku Starego Miasta o godz 11.45.

 

Regulamin rajdu

 

1. Organizator
Urząd Miejski w Przemyślu. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze im. dr M. Orłowicza Oddział w Przemyślu.

2. Program rajdu
- Udział w uroczystości podniesienia flagi państwowej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
- Przejazd rowerzystów trasą rajdu. Organizatorzy proszą cyklistów o uczestnictwo w strojach biało – czerwony lub oflagowanie rowerów chorągiewkami w barwach narodowych..

 

3. Trasa rajdu
Rajd przebiegać będzie  po drogach Pogórza Przemyskiego na trasie: Przemyśl, Hermanowice, Wola Hermanowska, Darowice, Kniażyce, Witoszyńce, Grochowce, Pikulice, Przemyśl ( ok. 25 km ). Czas przejazdu ok. 2 godzin.
Zbiórka uczestników w dn. 02.05. 2013 r. ( czwartek ) w Rynku Starego Miasta o godz 11.45. Zakończenie rajdu w Rynku, wraz z niespodzianką dla uczestników.  

4. Cel imprezy
Popularyzacja Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Integracja miłośników turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku i krajoznawstwa.

 

5. Warunki uczestnictwa
Wycieczka jest ogólnodostępna. Osoby niepełnoletnie biorą udział tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów odpowiadających za ich zachowanie.

6. Zgłoszenia
Udział w imprezie należy zgłosić w  PTTK o. Przemyśl ul. Waygarta 3, tel. 16 678 53 74 lub bezpośrednio przed wyruszeniem na trasę u kierownika rajdu.

 

7. Informacje dodatkowe .
Trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower i kask rowerowy. Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne.

8. Postanowienia końcowe
Przed wyjazdem na trasę zobowiązuje się uczestników do zapoznania się z regulaminem rajdu. Podczas przejazdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego i Karty Turysty. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność – ubezpieczenie NNW we własnym zakresie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu, oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy, oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Opublikował:  | Data publikacji: 24-04-2013 14:32
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:43