18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XLV sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XLV sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2013 r. (czwartek) o godz. 9,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 21 marca 2013 r. 

3. Wystąpienia przedstawicieli zarządów osiedli.

4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Panu prof. Adamowi Wodnickiemu – proj. nr 70/2013.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BATOREGO II” – proj. nr 53/2013.  

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. – proj. nr: 76/2013, 77/2013, 78/2013, 79/2013, 80/2013.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. – proj. nr 75/2013.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 72/2013,
b) zmiany Uchwały Nr 64/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla – proj. nr 73/2013,
c) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr: 81/2013, 82/2013 84/2013.
d) uchylenia Uchwały Nr 229/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 83/2013,

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miejską Przemyśl w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów, sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi – proj. nr 71/2013.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Żurawica, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Przemyślu, ul. Bakończycka 1 – proj. nr 74/2013.

11. Wystąpienia radnych.

12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

13. Zakończenie obrad.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 18-04-2013 15:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:42