Sobota z PTTK - 4 maja 2013 r.

 

Sobota z PTTK
organizowana w ramach
  
“X Podkarpackiego Jarmarku Turystycznego” 04.05.2013 r. (sobota)

Wycieczka nr 1 „SAKRALNE STARE MIASTO PRZEMYŚL”
Spotkanie z przewodnikiem na Rynku przy fontannie o godz. 13:30.
Zwiedzanie: Rynek Starego Miasta, kościół oo franciszkanów, archikatedra greckokatolicka, archikatedra rzymskokatolicka, kościół oo. karmelitów,mury klasztorne karmelitanek, przejście ulicą Tatarską na Zniesienie.

Wycieczka nr 2 „WZGÓRZE ZAMKOWE – TRZECH KRZYŻY - ZNIESIENIE”
Spotkanie z przewodnikiem na Rynku przy fontannie o godz. 13:00.
Przejście trasą: Wzgórze Zamkowe -  Park Miejski– Wzgórze Trzech Krzyży –  Zniesienie.

Wycieczka nr 3 „STOLICA DZWONÓW I FAJEK WIDZIANA Z GÓRY” 
Spotkanie z przewodnikiem na Rynku przy fontannie o godz. 12:30. Zwiedzanie: Wieża Katedralna, Wieża Zegarowa - Muzeum Dzwonów i Fajek   (DODATKOWO PŁATNY WSTĘP 8/4 ZŁ) – ul. Basztowa – pozostałości murów miejskich – Kopiec Tatarski.


Wycieczka nr 4 “Rowerem po okolicy” (ROWEROWA)Zbiórka uczestników 11:00 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd na trasę o godz.11:15. Przejazd na trasie:Przemyśl – Wapowce – Korytniki – Krasice – Olszany – Rokszyce - G. Helicha - G. Wapielnica – Zalesie - Przemyśl Zniesienie. Długośc trasy: ok. 38 km.

Postanowienia uzupełniające dla trasy rowerowej:
W trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower i kask rowerowy. Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h. Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruchu drogowego i Karty Turysty. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność - każdy uczestnik ubezpiecza się od NNW we własnym zakresie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu, oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. Osoby niepełnoletnie biorą udział tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów odpowiadających za ich zachowanie.

 

LICZBA UCZESTNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH WYCIECZEK JEST OGRANICZONA, ZGŁOSZENIA: PTTK PRZEMYŚL UL. WAYGARTA 3 LUB TELEFONICZNIE
16 678 53 74 LUB E-MAIL: pttkprzemysl@op.pl
Udział w wycieczkach jest bezpłatny!!!

UWAGA! Wycieczki są skierowane dla indywidualnych turystów, a nie grup zorganizowanych (1 osoba może zgłosić max. 5 osób).

Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z deklaracją udziału w wycieczce na własne ryzyko  i odpowiedzialność oraz jest zobowiązany do indywidualnego ubezpieczenia się od NNW. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników wycieczek i osób trzecich.
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wycieczkach jedynie pod opieką dorosłych.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 18-04-2013 13:37 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 18-04-2013 13:43

Na skróty