2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych przy ul. Sucharskiego

INFORMACJA


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętych księgą wieczystą Nr PR1P/00050792/3 oznaczonych jako:

  • działka nr 255/3 o powierzchni 0,0145 w obrębie 212 m. Przemyśla, położonej przy ul. Sucharskiego,
  • działka nr 255/4 o powierzchni 0,0113 ha w obrębie 212 m. Przemyśla, położonej przy ul. Sucharskiego,
  • działka nr 255/5 o powierzchni 0,0098 ha w obrębie 212 m. Przemyśla, położonej przy ul. Sucharskiego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) upływa w dniu 27 maj 2013 r.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl