13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych.

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy
ul. Ratuszowej 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 47 w budynku przy ul. Joachima Lelewela 8, nr 38 w budynku przy ul. Ignacego Paderewskiego 20A, nr 30 w budynku przy ul. Władysława Reymonta 13, nr 7 i nr 12 w budynku przy ul. Parkowej 1, nr 9A w budynku przy ul. Aleksandra Dworskiego 44, nr 6
w budynku przy ul. Jagiellońskiej 27, nr 5 w budynku przy ul. Rokitniańskiej 3, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1056
w obrębie nr 205, nr 749 i nr 887 obie w obrębie nr 202, nr 1957 w obrębie nr 207, nr 1308 i nr 1306/3 – podwórko obie w obrębie
nr 207, nr 1594 oraz nr 1603 i nr 1608 – podwórko wszystkie w obrębie nr 207, nr 645 w obrębie nr 207, nr 329 w obrębie nr 207.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 27 maja 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 12-04-2013 15:02
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-07-2013 12:44