11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że zostały wywieszone wykazy nieruchomości, które są przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste w częściach niewydzielonych w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych położonych w bud

INFORMACJA

 

                  Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Ratuszowej 10A zostały wywieszone wykazy nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1099 o powierzchni 0,0291 ha w obrębie nr 205 miasta Przemyśla, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00051632/1, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w częściach niewydzielonych w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali nr 10 i nr 11, wydzielonych z nieruchomości wspólnej budynku przy ul. 3 Maja 43 w Przemyślu.

             Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 24 maja 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 12-04-2013 13:12
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-07-2013 12:44