6.9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dostaniemy pieniądze na sieć szerokopasmową w Przemyślu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

W dniu 5 kwietnia 2013r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla”.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje działania związane z zakupem sprzętu komputerowego niezbędnego do korzystania z bezpłatnego Internetu przez gospodarstwa domowe z terenu miasta Przemyśla, zagrożone wykluczeniem cyfrowym ze względu na sytuację materialną, niepełnosprawność itp. W sprzęt komputerowy wyposażona zostanie również  Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. Projekt obejmuje również rozbudowę i instalację infrastruktury sieciowej szerokopasmowego Internetu na terenie miasta Przemyśla. Bezpłatny dostęp do Internetu uzyska  Przemyska Biblioteka Publiczna oraz 34 szkoły z terenu Przemyśla. Dodatkowo przewiduje się organizację szkoleń z zakresu obsługi komputerów i wykorzystania zasobów Internetu dedykowanych dla gospodarstw domowych objętych wsparciem oraz dla użytkowników w jednostkach podległych Gminie Miejskiej Przemyśl.


Okres realizacji: 2013-2015

Źródło finansowania: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3

Wartość całkowita: 1 503 144,00 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich : 1 277 672,40 zł

Dofinansowanie z publicznych środków krajowych: 225 471,60 zł

 

 

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

 

 

Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl