11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów, położonych przy ul. Szkolnej

INFORMACJA 


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, zostały wywieszone wykazy nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w obrębie 214 miasta Przemyśla przy ul. Szkolnej, oznaczonych jako:

  • działka nr 1131/1 o pow. 0,0757 ha, objęta KW Nr PR1P/00063068/3
  • działka nr 1131/2 o pow. 0,0843 ha, objęta KW Nr PR1P/00063068/3
  • działka nr 1131/3 o pow. 0,0934 ha, objęta KW Nr PR1P/00063068/3

każda z udziałem 1/3 niewydzielonych części działek: nr 1131/4 obręb 214, objęta KW Nr PR1P/00063068/3 i nr 1134/2 obręb 214, objęta KW Nr PR1P/00063249/6, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) upływa w dniu 21 maja 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 09-04-2013 15:15
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-05-2013 10:47