10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zapis czatu na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo poniżej publikujemy zapis czatu, którego gościem był Pan Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta, a dyskusja dotyczyła nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Przemyślu.


chat odbył się: 2013-04-03 11:38:58, gościem był: Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta

 [12:04] moderator: Serdecznie witamy Wszystkich uczestników dzisiejszego czatu. Gościem dzisiejszego spotkania jest Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta. Dziś dyskusja na temat zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Przemyślu. Prosimy o zadawanie pytań i cierpliwość w uzyskiwaniu odpowiedzi i ich nie powielanie. Przypominamy, iż całość dyskusji jest moderowana. Pytania na które nie udało nam się odpowiedzieć prosimy przesłać e-mailem na adres: kancelaria.pmp@um.przemysl.pl.
 [12:04] Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta: Serdecznie witamy Wszystkich uczestników dzisiejszego czatu. Gościem dzisiejszego spotkania jest Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta. Dziś dyskusja na temat zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Przemyślu. Prosimy o zadawanie pytań i cierpliwość w uzyskiwaniu odpowiedzi i ich nie powielanie. Przypominamy, iż całość dyskusji jest moderowana. Pytania na które nie udało nam się odpowiedzieć prosimy przesłać e-mailem na adres: kancelaria.pmp@um.przemysl.pl.
 [12:06] Błahostka: uchwała 2/2013 z dni 10 01 2013 par 2 pkt 1 i2 to stawki za dzień, miesiąc, tydzień, rok czy kwartał???
 [12:08] Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta: Wspomniana uchwała dotyczy miesięcznym opłat. Uchwała Nr 221/2012 z 27.09.2012 par. 1. Pkt.1 precyzuje to dokładnie.
 [12:09] walker: Witam. Moje pytanie: Czym kierowano się przy ustalaniu stawki za wywóz nieczystości / 1 os. w Przemyślu (11 zł przy segregacji). Dla przykładu gmina Przemyśl ustaliła taką stawkę na 5 zł przy segregowaniu śmieci. Czy np. z Kuńkowiec mają bliżej do wysypiska?
 [12:13] Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta: Kalkulowana przez nas stawka odnosiła się do częstotliwości wywozu odpadów raz na tydzień. Zupełnie inna specyfika gospodarki odpadami w mieście od tej w sołectwach i gminach powoduje, że standard usług musi być dużo wyższy. Wysokość stawek szacowano na podstawie kosztów w latach ubiegłych i pewnych zmian, które niesie ze sobą zmiana ustawy.
 [12:14] czyścioszekmiejski: Jak będzie wyglądała od 1 lipca w UM egzekucja opłaty za śmieci ????
 [12:14] Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta: Egzekucja odbywać się będzie na podstawie ordynacji podatkowej.
 [12:15] Błahostka: uchwała 2/2013 z dnia 10 01 2013 jako mieszkaniec bloku będę płacił z tytułu par 1 wspomnianej uchwały czy par 1 + par 2 ?
 [12:16] Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta: Będzie Pana dotyczyć opłata zgodnie z uchwałą 2/2013 par. 1
 [12:16] Błahostka: jakie były przesłanki do obciążania nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady opłatą za gospodarowanie odpadami?
 [12:20] Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta: Przejęcie przez Gminę władztwa nad odpadami wytwarzanymi na nieruchomościach nie zamieszkałych miało na celu przejęcie całego strumienia odpadów powstających w mieście, aby zapobiec ewentualnym niekontrolowanym przepływom tych odpadów.
 [12:20] walker: Media podają, że w innych miastach podobnych do Przemyśla stawki za wywóz z uwzględnieniem sortowania zazwyczaj nie przekraczają 10 zł. Czy 1 zł ma aż tak istotne znaczenie w naszym mieście?
 [12:25] Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta: Stawki są różne w różnych Miastach. W jednych są wyższe w innych niższe. Dla porównania w Jarosławiu stawki wynoszą 13 zł i 17 zł. Opieraliśmy się na analizie kosztów lat ubiegłych w naszym Mieście. Jednocześnie mamy świadomość, że są to szacunki, które zweryfikuje przetarg jak również strona przychodowa w postaci ilości deklaracji i środków pieniężnych z nich wynikających.
 [12:28] gruszk: czy właściciele nieruchomości zabudowanych, na których nie powstają odpady komunalne mają obowiązek złożenia deklaracji lub jakiegoś oświadczenia że odpady na danej nieruchomości nie powstają?
 [12:30] Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta: Składamy deklaracje tylko w przypadku gdy odpady na danej nieruchomości są wytwarzane. Sytuacja może być zmienna i każdy ma obowiązek w terminie 14 dni złożyć deklarację jeśli odpady są wytwarzane. Jednocześnie takie nieruchomości znajdują się w naszej bazie i będą w pierwszej kolejności poddawane weryfikacji.
 [12:31] Błahostka: Kiedy zostanie ogłoszony przetarg na wybór firmy uprawnionej do odbioru śmieci?
 [12:33] Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta: Specyfikacja do przetargu jest w końcowej fazie przygotowania. Planowane ogłoszenie jest na koniec bieżącego miesiąca.
 [12:34] Błahostka: Co się stanie jeśli cena zaproponowana przez firmę wyłonioną w przetargu będzie drastycznie rożna od tej z Uchwały?
 [12:35] Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta: Jeżeli cena w przetargu będzie drastycznie różna będziemy proponować Radzie Miejskiej zmiany wysokości stawek.
 [12:37] Błahostka: Jak Pan sobie wyobraża wypełnienie i złożenie deklaracji przez osoby starsze i samotne, mające problemy z poruszaniem się?
 [12:41] Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta: Wypełnienie deklaracji nie różni się znacząco od wypełniania PIT-ów. Po uzupełnieniu może zostać wysłana pocztą do Urzędu Miejskiego. Pomoc w wypełnieniu deklaracji odbywa się w holu UM oraz w punkcie informacyjnym zlokalizowanym w weekendy w Galerii Handlowej SANOWA. Na tyle na ile było to możliwe staraliśmy się wyjść naprzeciw potrzebom Mieszkańców.
 [12:43] Błahostka: Mieszkam w bloku o różnej strukturze własnościowej ale zarządzanym przez spółdzielnię - płacę 11 lub 15 x liczba osób i co dalej - gdzie składam śmieci , kto dostarcza kontenery (pojemniki itp.)
 [12:48] Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta: Właścicielem pojemników jest firma wywożąca odpady, a spółdzielnie dzierżawcami. Zgodnie Ustawą do 1 lipca posesje powinny być wyposażone w pojemniki. Zakup pojemników może być dokonany przez Zarządy Spółdzielni, które dysponują środkami mieszkańców. W takim przypadku odpady byłyby gromadzone na dotychczasowych zasadach. W sprawach dotyczących spółdzielni mieszkaniowych przeprowadziłem bezpośrednie rozmowy z prezesami, w których artykułowałem konieczność podjęcia przez zarządy spółdzielni współpracy w zakresie organizacji miejsc gromadzenia odpadów. W pisemnym wystąpieniu prosiłem zarządy spółdzielni o bezpośredni kontakt w zakresie rozwiązania tego problemu.
 [12:49] alamakota: czy właściciel lokalu posiadający lokal w spółdzielni mieszkaniowej, który składa indywidualnie deklarację musi sam postawić pojemnik na śmieci
 [12:52] Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta: Wytwarzając odpady na nieruchomości niezamieszkiwanej powinien Pan posiadać pojemnik, lub worek o pojemności dopasowanej do bieżących potrzeb i worek będzie zabierany na podstawie deklaracji przez firmę wywożącą. W ten sposób jesteśmy w stanie dokonać weryfikacji, czy deklarowana segregacja odpadów jest faktycznie prowadzona.
 [12:53] gruszk: dlaczego kazdy właściciel lokalu społdzielczego składa deklaracje samodzielnie a za włascicieli lokali nalezacych do wspolnot mieszkaniowych zarzad????
 [12:54] Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta: W przypadku zarządów wspólnot mieszkaniowych nie ma żadnych wątpliwości prawnych związanych ze składaniem deklaracji. Za wspólnoty w których powołany jest zarząd on odpowiada za złożone deklaracje.
 [12:55] gruszk: W chwili obecnej posiadam nowy pojemnik na odpady, czy od 1 lipca jestem zobowiązany kupić nowy pojemnik na odpady
 [12:55] Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta: nie
 [12:56] gruszk: Jak zarząd wspólnoty ma uwzględnić różnicę wyborów właścicieli lokali co do sposobu składowania odpadów (segregowane lub nie). Zdaniem wspólnoty wspólnota nie może ingerować co do sposobu składowania odpadów przez danego właściciela (uchwała większością głosów) a zarazem ponoszenia przez niego niższej lub wyższej opłaty.
 [12:57] Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta: Za wspólnotę odpowiada zarząd. Podjęte uchwały zarządu wspólnoty powinny być wiążące dla wszystkich mieszkańców wspólnoty.
 [12:58] gruszk: Dlaczego zarzad PSM nie składa deklaracji?
 [13:03] Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta: Zarządy PSM i Spółdzielni Metalowiec pisemnie odmówiły złożenia deklaracji powołując się na przepisy Ustawy. Z przeprowadzonych analiz prawnych miejskiego Biura Prawnego wynika, iż przepisy prawa nie są w tym zakresie jednoznaczne. W związku z powyższym nie chcąc narażać mieszkańców na konsekwencje prawne i finansowe zdecydowaliśmy o podjęciu wysiłku przyjmowania deklaracji od każdego mieszkańca i przedłużenia terminu do końca kwietnia. Jednocześnie dziękuję wszystkim osobom, a szczególnie starszym za dopełnienie tego obowiązku.
 [13:04] Błahostka: O ile zwiększy się zatrudnienie w UM ze względu na przejęcie przez gminę obowiązku gospodarki śmieciami?
 [13:06] Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta: Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim zwiększyło się o 1 osobę, oraz o 2 które wykonują czynności w ramach prac interwencyjnych współfinansowanych przez PUP. Pozostałe osoby obsługujące gospodarkę odpadami zostały przesunięte z innych wydziałów Urzędu Miejskiego.
 [13:07] Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta: Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w dyskusji. Przypomnę, iż gościem dzisiejszego czatu był Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta. Pytania, na które nie udało nam się odpowiedzieć prosimy przesłać na e-mail: kancelaria.pmp@um.przemysl.pl. Zapraszamy również na stronę internetową oraz do punktów informacyjnych. 

Opublikował:  | Data publikacji: 08-04-2013 14:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:43