1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja na temat unieważnienia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego.

Informujemy, o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu integracji zawodowej i spolecznej osób zagrożonych  wykluczeniem społecznym - dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej - ogłoszony zarządzeniem nr 69 / 2013 Prezydenta Miasta Przemyśla  z dnia  9 marca 2013 r.; w zwiazku z uchwalą nr VII/1411/2013 z dnia 19 marca 2013 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie .

 

W załączeniu Zarządzenie  nr 108 /2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z  dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na zlecenie  realizacji zadania publicznego.  

PDFZarządzenie nr 108/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl