Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram wyjazdów Gratowozu

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że wznawia funkcjonowanie Gratowozu- bezpłatnego odbioru odpadów problemowych. 

Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych czyli po prostu GRATOWÓZ, to specjalny samochód który w każdą sobotę miesiąca kursuje po Przemyślu odbierając od mieszkańców odpady problemowe. Dokładne adresy i czas postoju GRATOWOZU znajdują się w harmonogramie zamieszczonym poniżej.

Do GRATOWOZU każdy mieszkaniec Przemyśla może dostarczyć nieodpłatnie wyselekcjonowane odpady problemowe:
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt RTV i AGD, komputery, suszarki, żelazka, itp.)
• baterie i akumulatory
• lampy fluorescencyjne oświetleniowe
• odpady zawierające rtęć
• przeterminowane leki
• opakowania po farbach i rozpuszczalnikach
• resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach
• zużyty olej silnikowy, przekładniowy oraz hydrauliczny w opakowaniach
• zużyte filtry olejowe

UWAGA:   
   
Przynosimy: tylko posegregowane odpady 
Zapisujemy się na odbiór: wielkogabarytowe odpady o dużym ciężarze
Nie będą przyjmowane:  odpady nieposegregowane

 

Z A K Ł A D   U S Ł U G   K O M U N A L N Y CH
w   P R Z E M Y Ś L U

 

ul.  Piastowska   22
37 – 700   PRZEMYŚL
tel. 16 672-07-63
www.zukprzemysl.pl
 

 

I. KAZANÓW,  KMIECIE,  BUDY, LIPOWICA, RYCERSKIE, SALEZJAŃSKIE

 

Dzień wyjazdu

Godzina postoju

Lokalizacja postoju „Gratowozu”

06.04.2013

04.05.2013

9.00 – 9.30

ul. Boruty-Spiechowicza – parking Tesco

9.40 – 10.10

ul. Wysockiego – k. bloków TBS

10.20 – 10.50

ul. 3-go Maja – róg Popielów

11.00 – 11.30

ul. Św. Jana – róg Kraszewskiego

11.40 – 12.10

ul. Glazera – k. pawilonu

12.20 – 12.50

os. Rycerskie – Piotruś Pan k. Liceum

13.00 – 13.30

os. Rycerskie – Piotruś Pan   Bielskiego

13.40 – 14.10

ul. Grunwaldzka – Murowanka

14.20 – 14.50

os. Kmiecie – pawilon PSM

15.00 – 15.30

ul. Grunwaldzka – parking PKO

15.40 – 16.10

ul. Grunwaldzka – róg Goszczyńskiego

II. WINNA GÓRA, WARNEŃCZYKA, WIENIAWSKIEGO, KOSYNIERÓW

 

Dzień wyjazdu

Godzina postoju

Lokalizacja postoju Gratowozu

13.04.2013

11.05.2013

9.00 – 9.30

ul. Krasińskiego – parking DIT

9.40 – 10.10

ul. 22 stycznia – osiedle k. Czuwaju

10.20 – 10.50

ul. Kołłątaja – Bloki

11.00 – 11.30

ul. Rogozińskiego – wewnątrz  osiedla

11.40 – 12.10

ul. Stanisława Augusta – k. wieżowców

12.20 – 12.50

Winna Góra ul. Chrobrego – róg Wyspiańskiego

13.00 – 13.30

Monte Cassino – bloki

13.40 – 14.10

ul. Zakopiańska – róg Cichej

14.20 – 14.50

ul. 3 Maja – róg Kochanowskiego

15.00 – 15.30

ul. 3 Maja Oś. Wojskowe – wewnątrz osiedla

15.40 – 16.10

3 Maja – k. Szpaka

III. BAKOŃCZYCE, LWOWSKIE, WILCZE, GARBARZE

 

Dzień wyjazdu

Godzina postoju

Lokalizacja postoju „Gratowozu”

20.04.2013

18.05.2013

9.00 -  9.30

ul. Puszkina – róg Moniuszki

9.40 – 10.10

ul. Leszczyńskiego – róg Żołnierzy I Armii WP

10.20 – 10.50

ul. Zielińskiego – k. bloków

11.00 – 11.30

ul. Lwowska róg Batorego – osiedle wojskowe

11.40 – 12.10

os. Płyty – naprzeciw postoju TAXI

12.20 – 12.50

ul. Przejazdowa – rondo k. Kościoła

13.00 – 13.30

ul. Sybiraków – róg Mierosławskiego

13.40 – 14.10

ul. Mickiewicza – róg Mariackiej

14.20 – 14.50

ul. Reymonta – róg Bogusławskiego

15.00 – 15.30

ul. Kopernika – róg Sportowej

15.40 – 16.10

Plac Legionów – Parking

IV. ŚRÓDMIEŚCIE, PODZAMCZE, WYSOKIE GÓRY, KRZEMIENIEC, ZIELONKA

 

Dzień wyjazdu

Godzina postoju

Lokalizacja postoju „Gratowozu”

27.04.2013

25.05.2013

9.00 -  9.30

ul. Łukasińskiego – k. Biedronki

9.40 – 10.10

ul. Słowackiego – k. LO

10.20 – 10.50

ul. Śnigurskiego – róg Dąbrowskiego  k. pomnika

11.00 – 11.30

ul. Grodzka – róg Waygarta

11.40 – 12.10

ul.Piłsudskiego – róg Sienkiewicza

12.20 – 12.50

os. Rosłońskiego – k. bloków

13.00 – 13.30

Kruhel Wielki

13.40 – 14.10

Kruhel Mały

14.20 – 14.50

Plac na Bramie

15.00 – 15.30

ul. Przemysława – róg Grota Roweckiego

15.40 – 16.10

Zielonka pętla

 

Harmonogram do pobrania