32 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wyborze oferty na publikację ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnokrajowym w 2013 r.

MK-I.033.12.2013

Informacja

W dniu 28 marca 2013 r. w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, dokonano otwarcia ofert na publikację drukiem ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub Miasta Przemyśla w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym w 2013 roku.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 28.03.2013 r. godz. 12.00 do tut. Organu wpłynęły 3 oferty.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Infor Biznes Sp. z o.o. wydawcę tytułu „Dziennik Gazeta Prawna”,  tj. 5,38 zł brutto za publikację 1 cm2 ogłoszenia.

Opublikował:  | Data publikacji: 03-04-2013 14:39
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-04-2013 09:00