13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zakończyła się III międzynarodowa Konferencja poświęcona granicy polsko-ukraińskiej

W piątek 29 marca br. w Krasiczynie zakończyła się dwudniowa, międzynarodowa konferencja „Granica polsko-ukraińska: szansa czy bariera, rozwoju społecznego i gospodarczego?” Współpraca transgraniczna – doświadczenia, wnioski, perspektywy. Już po raz trzeci Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zjednoczyła samorządowców, przedsiębiorców, przedstawicieli służb mundurowych i organizacji społecznych z Polski i Ukrainy, aby dyskutować i wymienić doświadczenia oraz nakreślić perspektywy rozwoju współpracy transgranicznej. Pierwszego dnia dyskutowano o perspektywach rozwoju obszarów przygranicznych w kontekście wymiany towarów i usług oraz o doświadczeniach inwestycyjnych jako szansie na budowanie trwałych, polsko-ukraińskich relacji gospodarczych. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla podczas wystąpienia omówił kwestie związane ze stale rosnącym ruchem osobowym i wymianą gospodarczą. Przedstawił również ofertę inwestycyjną Przemyśla. Ostatnia część pierwszego dnia obrad poświęcona została polsko-ukraińskiej turystyce, gdzie omówiono obecnie podejmowane inicjatywy oraz plany na przyszłość.

Ostatni dzień konferencji otworzyła dyskusja na temat: „Eksport-Import. Problematyka obrotu transgranicznego”, której moderatorem i prowadzącym był Prezydent Przemyśla. Rozmawiano również o sprawach związanych z ochroną środowiska w kontekście perspektyw rozwoju gospodarczego. Ostatnim punktem programu była sesja poświęcona metodom wspierania eksportu polskich towarów i usług. Na zakończenie Pan Jacek Piechota Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej podziękował wszystkim za przybycie i udział w tym wydarzeniu.

Konferencja w Krasiczynie już na dobre wpisała się w międzynarodowy kalendarz wydarzeń o charakterze społeczno-gospodarczym. Prezydent Miasta Przemyśla od trzech lat wspiera organizację tego wydarzenia, które jest jednym z wielu elementów stale rozwijanej współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą. W roku 2010 podpisane zostało porozumienie, które zakłada współdziałanie w zakresie wspierania współpracy gospodarczej polsko – ukraińskiej, m.in. w zakresie aktywizacji działalności gospodarczej na terenie pasa przygranicznego, pobudzania działalności gospodarczej przedsiębiorców polskich i ukraińskich, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, wspólnego reprezentowania interesów przedsiębiorców, działających na terenie Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego w stosunku do władz polskich i ukraińskich.
 

JPGIII międzynarodowa Konferencja poświęcona granicy polsko-ukraińskiej w Krasiczynie - fot. Rafał Porada (2,17MB)

JPGIII międzynarodowa Konferencja poświęcona granicy polsko-ukraińskiej w Krasiczynie - fot. Rafał Porada (1,22MB)

JPGIII międzynarodowa Konferencja poświęcona granicy polsko-ukraińskiej w Krasiczynie - fot. Rafał Porada (2,39MB)

JPGIII międzynarodowa Konferencja poświęcona granicy polsko-ukraińskiej w Krasiczynie - fot. Rafał Porada (2,50MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 02-04-2013 08:04
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:40