11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Ratuszowej 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 11 i nr 90 w budynku przy ul. Biskupa Jakuba Glazera 40, nr 49 w budynku przy ul. Monte Cassino 16B, nr 23 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 44A oraz nr 7 w budynku przy ul. Leonarda Tarnawskiego 3, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 794 w obrębie nr 205, nr 1179 i nr 1192 oraz nr 1176 i nr 1190 (droga) wszystkie w obrębie nr 203, nr 685 w obrębie nr 205, nr 1612 w obrębie nr 207.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 10 maja 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 29-03-2013 08:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-07-2013 12:44