11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla unieważnia w całości aukcję na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. A. Mickiewicza 41 w Przemyślu.

GL.I.7150.1.2013.JS4                                                             
Przemyśl, dnia 27 marca 2013r.

 

 

PREZYDENT  MIASTA  PRZEMYŚLA

 

unieważnia w całości aukcję na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. A. Mickiewicza 41 w Przemyślu (ujętego w wykazie nr 1, poz. 7 stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o aukcji na najem lokali użytkowych z dnia 28 lutego 2013 r.) ogłoszoną na dzień 4 kwietnia 2013 r.  bez podania przyczyn.

 

Wpłacone wadia podlegają zwrotowi.

Opublikował:  | Data publikacji: 28-03-2013 10:16
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-04-2013 08:40