9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego oznaczonego lit. „D”, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w budynku przy ul. Siemiradzkiego 6A, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu nieogra

GL-I.6840.24.2013.AM8       

 

 

O G Ł O S Z E N I E

                                                                                              

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i ul. Ratuszowa 10A, został wywieszony wykaz lokalu użytkowego oznaczonego lit. „D”, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w budynku przy ul. Siemiradzkiego 6A, na działce nr 22 o pow. 0,5482 ha w obrębie 212 miasta Przemyśla, objętej KW Nr PR1P/00072255/7, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) upływa w dniu  8.05.2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 28-03-2013 10:05
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-07-2013 12:44