1.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„Przedsiębiorcza Społeczność – Społeczna Przedsiębiorczość”

Fundacja Akademia Obywatelska z dniem 1 stycznia 2013 r. rozpoczęła realizację projektu „Przedsiębiorcza Społeczność – Społeczna Przedsiębiorczość” realizowanego w ramach Działania &.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim poprzez stworzenie i wsparcie 8 Spółdzielni Socjalnych dających zatrudnienie 56 osobom do 31.12.2014r.

Projekt skierowany jest do grup inicjatywnych (5 – 7 os.) składających się z osób bezrobotnych (zarejestrowanych w  Powiatowym Urzędzie Pracy) zamieszkujących województwo podkarpackie zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej
w formie spółdzielni socjalnej, która może być szansą na aktywność zawodową i społeczną. W ramach projektu oferowane jest wsparcie szkoleniowo – doradcze (m.in. szkolenia, wizyta studyjna, doradztwo grupowe, indywidualne) wsparcie finansowe (20.000 zł brutto na osobę) oraz pomostowe (1.500 zł brutto miesięcznie na os.).

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu www.pssp.akademiaobywatelska.eu oraz Biurze Projektu ul Hetmańska 4/12, 35-045 Rzeszów, tel./fax: 17 740 38 49.
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl