10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, położonej przy ul. Czachowskiego

INFORMACJA 


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej KW Nr PR1P/00040663/7, położonej w obrębie 212 m. Przemyśla przy ul. Dionizego Czachowskiego, oznaczonej jako działka nr 696 o pow. 0,0302 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

     Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski
o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 6 maja 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 25-03-2013 11:44
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-05-2013 08:25