2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Edukacja regionalna w praktyce

14 marca w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu współpracy polsko-węgierskiej Comenius REGIO.

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie rozwiązań metodycznych i organizacyjnych w edukacji regionalnej.

Szkołę  Podstawową nr 5 w Przemyślu na konferencji reprezentowały: pani dyrektor- Małgorzata Ziober oraz pani Brygida Oręczak- nauczycielka pedagogiki wczesnoszkolnej.

Pani B. Oręczak przedstawiła i omówiła prezentację multimedialną „ Moja szkoła, moje miasto, moja Ojczyzna”, w której ukazano dobre praktyki szkolne w SP 5.

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl