Edukacja regionalna w praktyce

14 marca w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu współpracy polsko-węgierskiej Comenius REGIO.

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie rozwiązań metodycznych i organizacyjnych w edukacji regionalnej.

Szkołę  Podstawową nr 5 w Przemyślu na konferencji reprezentowały: pani dyrektor- Małgorzata Ziober oraz pani Brygida Oręczak- nauczycielka pedagogiki wczesnoszkolnej.

Pani B. Oręczak przedstawiła i omówiła prezentację multimedialną „ Moja szkoła, moje miasto, moja Ojczyzna”, w której ukazano dobre praktyki szkolne w SP 5.

JPGNULL (126,29KB)

JPGNULL (116,48KB)

JPGNULL (102,25KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 22-03-2013 09:15 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 22-03-2013 09:17

Na skróty