II PODKARPACKI KONKURS PLASTYCZNY „DZIEŃ DOBRY WIOSNO!”

Rzeszowski Dom Kultury filia Biała informuje o rozpoczynającym się II Podkarpackim Konkursie Plastycznym „Dzień Dobry Wiosno”.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież od 5 do 13 lat, tj. przedszkola i  szkoły podstawowe z terenu województwa podkarpackiego.

Uczestnicy wykonują pracę plastyczną inspirowaną wiosną, związanymi z nią zjawiskami atmosferycznymi, z typową dla tej pory roku kolorystyką, oraz własnymi skojarzeniami i wrażeniami.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w 3 kategoriach wiekowych: grupa przedszkolna (5-6 lat), klasa I – III, klasa IV – VI.

Prace można składać osobiście do dnia 29.03.2013 r. w siedzibie Rzeszowskiego Domu Kultury filia Biała lub drogą pocztową (wówczas decyduje data stempla pocztowego) na adres: Rzeszowski Dom Kultury filia Biała, ul. Kardynała Karola Wojtyły 164, 35-304 Rzeszów z dopiskiem „Dzień dobry wiosno!”.

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystego ogłoszenia wyników w dniu 13 kwietnia 2013 r. (sobota) o godz. 11.00i pozostaną częścią wystawy pokonkursowej.

Poniżej do pogrania formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu.

DOTNULL (37,00KB)

DOTNULL (195,00KB)

JPGNULL (1,83MB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 21-03-2013 14:27 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 21-03-2013 14:30

Na skróty