18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konferencja szkoleniowa - "Praca z rodziną - diagnoza, interwencja, współpraca, pomoc"

Prezydent Miasta Przemyśla wraz  z Państwową  Agencją  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zapraszają do udziału w konferencji szkoleniowej „Praca z rodziną- diagnoza, interwencja, współpraca, pomoc”, która odbędzie  się  w  dniach 22 oraz 23 kwietnia  2013 r. w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w  Przemyślu.


Zajęcia poprowadzi  Aleksandra Karasowska z Zespołem, psycholog i terapeuta, autorka publikacji z  zakresu pracy z dzieckiem i rodziną m.in. Profilaktyka na co dzień. Jak budować porozumienie i współpracę z uczniami, Profilaktyka na co dzień. Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania.
Swoimi doświadczeniami  oraz wiedzą  z  uczestnikami szkolenia  dzielić będą się również:
Alina Szulirz – pedagog, socjoterapeuta, kierownik Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego bł. ks. J. Czempiela w Rudzie Śląskiej, autor i realizator programów z zakresu pomocy społecznej.
Elżbieta Dallemura, Dominika Kuś-Jóźwicka- specjaliści do spraw rodziny, terapeuci środowiskowi;  Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA, Białystok.
Izabela Kasperczyk – pedagog, konsultant w Stowarzyszeniu św. Filipa Nereusza, były wychowawca i kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej.


W  programie przewidziano wykłady oraz możliwość udziału w  następujących zajęciach  warsztatowych:
- Rodzina dysfunkcyjna czy zraniona? Diagnoza i planowanie pomocy;
-  Jak „obudzić” potencjał rodziców? Czy ich rozwój jest konieczny, by szczęśliwe były dzieci?
- Praca z rodziną zmarginalizowaną metodą indywidualnej asysty rodzinnej;
- Jak budować z rodzicami wspólny front w wychowywaniu dzieci?


Spotkanie  skierowane  jest przede  wszystkim do wychowawców  zatrudnionych w  świetlicach socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, asystentów  rodzinnych, pracowników  domów dziecka.

 
Udział  w szkoleniu jest  bezpłatny. Chęć uczestniczenia w zajęciach należy zgłosić telefonicznie pod  numerem 16 675 20 46 (osoba upoważniona  do  kontaktu Monika Bugaj - Wydział Spraw Społecznych).
 Ze względu na  ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu do udziału w zajęciach decydować będzie kolejność zgłoszeń, których dokonywać  można  do  dnia  5 kwietnia 2013 r.

 

DOTProgram Konferencji

Opublikował:  | Data publikacji: 21-03-2013 13:40
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-06-2013 15:48