9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

49 Rajd Twierdza Przemyśl 20.04.2013

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału
im. dr Mieczysława Orłowicza
w Przemyślu

przy współpracy

    Gminy Miejskiej Przemyśl
Koła Przewodników PTTK,
Klubu Górskiego PTTK „Karpaty”,
  Szkolnego Koła PTTK przy I LO ,
Przedszkolnego Koła PTTK “Miś Wędrowniczek”


organizuje
    49 OGÓLNOPOLSKI  RAJD „TWIERDZA PRZEMYŚL”


REGULAMIN
TRASY RAJDU:
Trasa 1 Przedszkolnego Koła PTTK „Miś Wędrowniczek” pt. Przemyśl – miasto Twierdza tajemnic pełna
Zbiórka 10.00 przy pomniku Szwejka na Rynku w Przemyślu;                          
Przejście trasą: Rynek - „Na tropie Szwejka w Przemyślu”;Wzgórze Zamkowe - Duchy przemyskiego zamku i ukryte budowle; Legenda o Utopcu na tarasie widokowym; Spacer po parku przemyskim i krótkie wspomnienie o zwierzyńcu; Wyjazd autokarem ze Stadionu Polonia ul. Sanocka na Kopiec Tatarski – „W oblężonej Twierdzy Przemyśl” – zabawa tropiąca; Przejazd autokarem na Fort VIII „Łętownia”. Przy wpisowym płatny dodatkowo przejazd do Łętowni i na Kopiec Tatarski – 4 zł
Prowadzenie: Elżbieta Czycz

Trasa nr 2 Koła Przewodników PTTK
Zbiórka o godz. 9:30 - przy stadionie Polonia ul. Sanocka. Wyjazd zamówionym autobusem do Wapowiec o 10:00 - przejazd  płatny dodatkowo 4 zł przy wpisowym.
Przejście trasą: Wapowce  (cerkiew) – Góra Stojałów 376 m n.p.m. - punkt widokowy na pierścień zewnętrzny fortów - Łętownia – Fort IX Brunner - Fort VIII Łętownia.
Długość trasy: 11 km Punkty: 11 pkt. do OTP, 12 pkt. do GOT
Prowadzenie: Marzena Opaluch

Trasa nr 3 SK PTTK przy I LO
Zbiórka o godz. 9:00 - przy stadionie Polonia ul. Sanocka. Wyjazd zamówionym autobusem do Maćkowic (szkoła) o 9:10  -  przejazd  płatny dodatkowo 4 zł przy wpisowym.
Przejście trasy: Maćkowice (ruiny cerkwi) - Wola Maćkowska - Nadgrodzenie 387 m n.p.m. - Ujkowice (punkt widokowy, prawosławny monastyr) - Fort IXa "Krzyż" - Fort IX "Brunner" - Fort VIII"Łętownia"
Długość trasy: 12 km Punkty: 12 pkt. do OTP, 12 pkt. do GOT,
Prowadzenie: Grzegorz Hrymak

Trasa nr 4 Koła Przewodników PTTK
Zbiórka uczestników godz 7:50  przy stadionie Polonia ul. Sanocka. Przejazd zamówionym autobusem do Żurawicy o 8:00 - przejazd  płatny dodatkowo 4 zł przy wpisowym.
Przejście trasy: Żurawica - Fort XI "Duńkowiczki"- Fort X "Orzechowce"- Fort IX "Brunner"- Fort VIII "Łętownia"
Długość trasy: 13 km Punkty: 13 pkt. do OTP, 13 pkt. do GOT,
Prowadzenie: Michał Thier

Trasa nr 5  Klubu Górskiego “Karpaty” PTTK
Zbiórka o godz. 7:30  - na parkingu przy stadionie Polonia ul. Sanocka. Wyjazd zamówionym autobusem do Helusza  przejazd  płatny dodatkowo 6 zł przy wpisowym.
Przejście trasy: Helusz - Węgierska Góra (403 m n.p.m.) - Średnia - Bukowy Garb (428 m n.p.m.) - Karczmarowa (407 m n.p.m.) - Łętownia - Fort VIII "Łętownia".
Długość trasy: 17 km. Punkty: 17 pkt. do OTP, 18 pkt. do GOT.
Prowadzenie: Dariusz Hop

Trasa nr 6  Klubu Górskiego "Karpaty" PTTK  -  ROWEROWA
Zbiórka  o godz. 10:30 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd na trasę o godz. 10:45.
Przejazd trasą: Przemyśl – Hermanowice – Darowice - fort V Grochowce - Fort VI Iwanowa Góra - Fort VIb Lipnik - Kruhel Wielki - Prałkowce – Fort VII1/2 Tarnawce - Fort VIII Łętownia.
Długość trasy: ok. 40 km;  Punkty: 10 pkt do K.O.T.
Prowadzenie: Jan Paradysz ( Przodownik Turystyki Kolarskiej)
Postanowienia uzupełniające dla trasy nr 6 ROWEROWEJ
W trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower oraz kask rowerowy.
Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h.
Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruchu drogowego. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział dorośli turyści indywidualni, zespoły zgłoszone przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, oddziały, koła i kluby PTTK, inne organizacje turystyczne i społeczne, drużyny harcerskie. Dzieci  i młodzież szkolna może brać udział w rajdzie tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli lub rodziców) odpowiadających za ich zachowanie i bezpieczeństwo.
Od każdego uczestnika wymagane jest: posiadanie stroju i ekwipunku turystycznego (dostosowanego do pogody) oraz dokumentu tożsamości, zespołowe pokonywanie trasy, przestrzeganie KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowanie się ustaleniom organizatorów.

Zgłoszenia i wpisowe: do 15.04.2013r. - poniedziałek Biuro Oddziału PTTK  ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel./fax: 16 678-53-74.

Liczba zgłoszeń na poszczególne  trasy jest ograniczona.W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości :
Dzieci do lat 6                                                                    - 4 zł
Członkowie PTTK ( z opłaconą składką za  2013 r.) -   5 zł
Dzieci i młodzież szkolna nie zrzeszona w PTTK       -   6 zł
Dorośli nie zrzeszeni w PTTK                                         -  9 zł
Opiekunowie drużyn szkolnych są zwolnieni z opłaty wpisowego (jeden opiekun na dziesięciu uczniów)

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NNW, opiekę prowadzących na trasach, pamiątkową odznakę rajdową (dotyczy pierwszych 50 osób, które dokonają wpisowego), materiał krajoznawczy, kiełbasę do pieczenia na rajdowym ognisku, możliwość udziału w konkursie wiedzy o Twierdzy Przemyśl z nagrodami, transport powrotny ok. godz. 16:00 z Łętowni do Przemyśla (ul. Jagiellońska).

Zakończenie rajdu odbędzie się ok. godz. 14.00 podczas wspólnego ogniska na terenie Fortu VIII “Łętownia”. Powrót ok. 16:00 z Łętowni do Przemyśla.
  
Postanowienia końcowe: świadczenia w ramach wpisowego przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie grup ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zgłoszonych przez siebie uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawców. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 
 

JPGNULL (18,87KB)

JPGNULL (18,87KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 21-03-2013 10:52
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 21-03-2013 10:58