7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rajd Rowerowy - powitanie wiosny

PTTK  zaprasza na rajd rowerowy
,, Otwarcie sezonu turystycznego -
Powitanie wiosny ‘’ 06.04.2013


Regulamin rajdu:
1. Organizator
 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - Sekcja Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego
,, Karpaty ”  37 – 700 Przemyśl, ul. Waygarta 3, tel. 16/678 53 74, www.przemysl.pttk.pl
2. Trasa rajdu
Przemyśl, Krówniki, Jaksmanice, Hutko, Hureczko, Przemyśl (ok. 28 km).
Zbiórka uczestników w dn. 06.04.2013 r. (w sobotę) o godz. 10:15 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd o godz. 10:30
3. Cel imprezy
Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku.
4. Warunki uczestnictwa
Rajd jest ogólnodostępny, mogą w nim wziąć udział miłośnicy spędzania wolnego czasu aktywnie, na rowerze. Osoby niepełnoletnie biorą udział tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów odpowiadających za ich zachowanie.
5. Zgłoszenia
Udział w imprezie należy zgłosić w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3. tel./fax: 16/678 53 74,
lub bezpośrednio przed wyjazdem w trasę u kierownika rajdu.
6. Informacje dodatkowe
Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyruszeniem w drogę.
Uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie.
Każdy uczestnik powinien posiadać: strój dostosowany do pogody, kurtkę przeciwdeszczową, dokument tożsamości ( członkowie PTTK legitymację ), zapasową dętkę lub łatki.
Trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower i kask rowerowy..
Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h
7. Postanowienia końcowe
Przed wyjazdem na trasę zobowiązuje się uczestników do zapoznania się z regulaminem rajdu.
Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego i Karty Turysty.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Szczegółowe informacje o imprezie można otrzymać w biurze Oddziału PTTK w Przemyślu.

                                                                                     Udział w rajdzie jest bezpłatny !!!

Opublikował:  | Data publikacji: 21-03-2013 10:40
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 21-03-2013 10:50