1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej przy ul. Kordiana

INFORMACJA 


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 202 m. Przemyśla przy ul. Kordiana, oznaczonej jako działka nr 879/2 o pow. 0,0007 ha, objętej KW Nr PR1P/00054679/3, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.
 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.) upływa w dniu 2 maja 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 20-03-2013 09:50
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-05-2013 10:47