PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA unieważnia w całości aukcję na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. A. Mickiewicza 20

GL.I.7150.1.2013.JS4  Przemyśl, dnia 18 marca 2013r.

 

PREZYDENT  MIASTA  PRZEMYŚLA

unieważnia w całości aukcję na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. A. Mickiewicza 20 w Przemyślu (ujętego w wykazie nr 1, poz. 6 stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o aukcji na najem lokali użytkowych z dnia 28 lutego 2013 r.) ogłoszoną na dzień 4 kwietnia 2013 r.  bez podania przyczyn.

Wpłacone wadia podlegają zwrotowi.

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-03-2013 12:22 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 26-04-2013 08:39

Na skróty