3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

"Zamieniamy makulaturę, szkło, plastiki, elektrośmieci na witaminy dla młodzieży i dzieci”

Organizatorem Akcji jest Przemyskie Centrum Wolontariatu – sekcja Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu, Rynek 5 w Przemyślu.
Współorganizatorem Akcji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
Do organizacji Akcji Przemyskie Centrum Wolontariatu zaprosiło następujących partnerów: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Przemyską Gospodarkę Komunalną sp z o.o. w Przemyślu, Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu, Straż Miejską w Przemyślu, Grupę Ratownictwa PCK Przemyśl. Nagłośnienie Akcji zapewnia Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu.
Partnerzy:  Przemyska Gospodarka Komunalna sp z o.o. w Przemyślu oraz Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu będą odpowiedzialni za udostępnienie kontenerów, pojemników, worków oraz transport zebranych odpadów wtórnych.
Akcja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych segregacja, utylizacją i recyklingiem odpadów wtórnych.
Szczególnymi uczestnikami Akcji są przedszkola oraz szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne zlokalizowanych na terenie miasta Przemyśla, które rywalizują zbiórką makulatury i elektrośmieci o trzy specjalne Nagrody Prezydenta Miasta Przemyśla.

Elektrośmieci, szkło, makulatura i plastiki oraz baterie będą odbierane w dniu  21 marca  w godzinach 10.00 – 15.00 na przemyskim Rynku.

Każdy uczestnik oddając odpowiednią ilość surowców wtórnych otrzyma w zamian ustaloną w regulaminie ilość jabłek, a oddając  każdą zużytą baterię - cukierek. I tak 1 kg jabłek można otrzymać było za: 30 butelek szklanych i 30 słoików szklanych, 30 dużych butelek lub 50 butelek małych, 50 dużych kartonów po napojach , 50 puszek aluminiowych , 20 kg makulatury lub 20  kg elektrośmieci.
Ponadto 1 cukierek otrzymało każde dziecko, które przyniosło 2 zużyte baterie.
Każde przedszkole, szkoła, najaktywniejsza z danej szkoły klasa i Opiekun młodzieży, uczestnik indywidualny, wolontariusz Akcji  otrzyma certyfikat uczestnictwa w Akcji, a uczestnicy konkursów i pokazów - nagrody.

Szczegółowy program Happeningu - konkursy i pokazy w ramach edukacji ekologicznej:

godz. 10.00
- uroczyste otwarcie happeningu przez Prezydenta Miasta oraz współorganizatorów i sponsorów AKCJI
- „Segregacja, segregacja” - występ uczniów ze Szkoły Podstawowej  nr 11 w Przemyślu.
- otwarcie wystawy prac plastycznych z poprzednich konkursów na temat segregacji śmieci (Plansze przed Urzędem Miasta i Starostem Powiatu Przemyskiego)
godz. 11.00 - pierwsza prelekcja „Segregowanie odpadów wtórnych to obowiązek każdego mieszkańca Ziemi” -  pracownik PGK sp. z o.o. w Przemyślu. Rozdawania materiałów promujących segregacje surowców wtórnych i recykling.
godz. 11.30 - Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Śmieci, Ty, Ja i środowisko- sposób na domowe odpady”
godz. 12.00 - Międzyszkolny Pokaz Mody Ekologicznej (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie)
godz. 12.30 - „Udzielanie pomocy w razie zatrucia środkami chemicznymi” – pierwszy pokaz Grupy Ratownictwa PCK w Przemyślu
godz. 13.00 - prelekcja pt. „Co to jest recykling” - pracownik  ZUK Przemyśl. Rozdawanie materiałów promujących segregacje surowców wtórnych i recykling.
godz. 13.30 - „Udzielanie pomocy w przypadkach różnych oparzeń” – drugi pokaz Grupy Ratownictwa PCK w Przemyślu
godz. 14.00 - Międzyszkolny konkurs dla uczniów szkół podstawowych z wiedzy ekologicznej „Wszystko wiemy o Ziemi”.
godz. 15.00 - Podsumowanie Akcji i wręczenie nagród
godz. 16.00 - Zakończenie Akcji

Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Akcji: na stronie internetowej  www.tppir.przemysl.pl  oraz do wglądu w siedzibie Organizatora - Przemyśl, Rynek 5.Akcja Happening 2011


Śmieci wymienili na jabłka i cukierki 2011
 

JPGNULL (116,59KB)

JPGNULL (116,59KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 18-03-2013 13:46
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-08-2013 15:10