2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszono konkurs ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Informujemy o ogłoszeniu II edycji konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.
W konkursie mogą brać udział stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne.

Priorytety konkursu:
I.   Edukacja osób starszych

II.  Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową
III. Partycypacja społeczna osób starszych
IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)

Czas realizacji planowanych projektów musi przypadać między 1 kwietnia a 31 grudnia 2013 r.

Oferty należy składać do 28 marca 2013 r.

Więcej informacji na stronie www.mpips.gov.pl
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl