14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zapis czatu z Robertem Chomą Prezydentem Miasta Przemyśla

Pioniżej przedstawiamy zapis czatu na temat przemyskiej ośiwaty, którego Gościem był Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. Jednocześnie prosimy o przesłanie pytań na które nie uzyskali Państwo odpowiedzi na adres e-mail: kancelaria.pmp@um.przemysl.pl.

=======================

 * * * Witaj na czacie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, dzisiejszy temat to: Dyskusja na żywo z Robertem Chomą Prezydentem Miasta Przemyśla o przemyskiej oświacie.


 [18:04] siula: Witam! Chciałabym się dowiedzieć, ile około osób straci pracę w wyniku tworzenia zespołów szkół?
 [18:05] Prezydent : Na chwile obecną odstąpiliśmy od koncepcji tworzenia zespołów szkół.
 [18:05] (P)Oseł: Bry wieczór - czy opublikuje Pan treść protestu, który wraz z podpisami Pan otrzymał? Podczas podpisywania listy powiedziano mi, że to protest przeciw likwidacji szkół a na stronie miasta czytam, że żadnej likwidacji nie zakładano
 [18:07] Prezydent : Koncepcja nie zakładała likwidacji żadnej z jednostek oświatowych. Nie jestem autorem tego "dokumentu"
 [18:08] misek: Panie Prezydencie, z wiadomych przyczyn się nie przedstawię. Ale nie dziwi mnie 6 tys, podpisów, skoro nawet w podległych Panu jednostkach grożono pracownikom zwolnieniem za niepodpisanie list.
 [18:09] Prezydent : Dochodziły do mnie takie informacje. Dobrze, iż znajdują one potwierdzenie aczkolwiek jest to bardzo smutna informacja.
 [18:09] (P)Oseł: Czy nie warto by było listy z podpisami przekazać dalej? do naszych POsłów czy też może ministrze Edukacji?
 [18:12] Prezydent : Zastanawiałem się nad tym. Byłby to przykład tego z czym musza się zmagać samorządowcy wobec braku działań ze strony resortu edukacji.
 [18:12] friedrich: Dzień dobry. A czy istnieje inna koncepcja dotycząca zmiany sytuacji w oświacie?
 [18:13] Prezydent : Pracujemy nad innymi rozwiązaniami.
 [18:13] Katthy: mowa tu o gimnazjach i szkołach podstawowych czy też przedszkolach i szkołach podstawowych?
 [18:15] Prezydent : Przygotowywana koncepcja nie dotyczy gimnazjów
 [18:15] RafałOleszek: Dlaczego radni opozycyjni dowiedzieli się z mediów o proponowanych zmianach w oświacie?
 [18:19] Prezydent : W grudniu i w styczniu zapraszałem wszystkich radnych do udziału w debatach, oświatowych które się odbyły z udziałem zainteresowanych radnych. Czy Pan jako radny brał w nich udział? Wnioski z tych debat były czytelnie formułowane, stanowiły podstawe opracowywania koncepcji.
 [18:21] mama: Informacje podane przez Pana na stronie UM są nieprawdziwe „Połączenie następuje wyłącznie na poziomie zarządzania i obsługi administracyjnej. … uczniowie…pozostaną w swoich dotychczasowych szkołach, oddziałach klasowych, z tą samą kadrą pedagogiczną.” W swoim projekcie planuje Pan również zwolnienie nauczycieli. Czy pracę utracą młodzi i zdolni? Jaki nauczyciel będzie uczył moje dziecko w przyszłym roku?
 [18:21] Prezydent : Opracowywana jest nowa koncepcja, w której nie unikniemy propozycji zwolnień.
 [18:24] przemyślak: Dobry wieczór Panie Prezydencie? Panie Prezydencie, proszę o odpowiedź, dlaczego działania ze strony osób sprawujących władzę w Przemyślu nie prowadzą do tworzenia nowych miejsc pracy, a jedynie likwidują te już istniejące. W przypadku reorganizacji oświaty faktycznie zostanie zlikwidowanych wiele etatów. Czy potrafi Pan dać im jakąś alternatywę nauczycielom, którzy zostaną zwolnieni? Wyobraża Pan sytuację we własnej rodzinie?? Planowana przez Państwo reorganizacja wiele osób doprowadzi do tragicznej sytuacji. Czy ma Pan dla nich jakąś alternatywę inną niż wyjazd z Przemyśla w poszukiwaniu zatrudnienia?
 [18:29] Prezydent : Każda reorganizacja, czy reforma jest bolesna. Niepodjęcie działań obecnie może spowodować zdecydowanie bardziej dotkliwe skutki w przyszłości. Odsyłam do wyników dwóch debat oświatowych, które dostępne są na stronach internetowych Miasta. Od wielu lat podejmujemy działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy. Pomagaliśmy od lat nauczycielom w znalezieniu zatrudnienia.
 [18:30] (P)Oseł: Czy prawdą jest, że część informacji nt. planowanych zmian nie została przekazana rodzicom uczniów a utknęła w szufladach dyrektorów?
 [18:30] Prezydent : Tak znane są nam takie przypadki. Będę oczekiwał od dyrektorów wyjaśnień w tej sprawie.
 [18:31] mama: Kto jest pomysłodawcą tego chorego projektu? Czy ten człowiek pracował kiedyś w szkole , ma o tym jakieś pojęcie, czy może to osobisty Pana pomysł?
 [18:33] Prezydent : Pomysł został opracowany przez Wydział Edukacji, jako alternatywa dla likwidacji szkół. Jest to wynik debat oświatowych, o których mówiłem i praktyk stosowanych w samorządach. Projekt konsultowany był w środowisku oświatowym i uzyskał pozytywne opinie rad pedagogicznych i dyrektorów.
 [18:34] RafałOleszek: Czy przeprosi Pan, Panie Prezydencie, rodziców, nauczycieli za zamieszanie które spowodował proponując 10 zespołów z czego 4 zostały negatywne zaopiniowane przez kuratora oświaty?
 [18:36] Prezydent : Tylko cztery z dziesięciu. Cenimy sobie bardzo zdanie rodziców i nauczycieli skorzystamy z ich opinii przy tworzeniu kolejnej koncepcji. Niepokój wywołany został między innymi rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji o cichej likwidacji, tworzeniu „molochów” itp…
 [18:37] misek: Ile miasto dopłaca poza subwencją do oświaty i czy nie warto by było jak w latach poprzednich zaciągać kredyt na to aby utrzymać stan zatrudnienia bez zmian. W końcu to inwestycja w nasze dzieci
 [18:40] Prezydent : Subwencja wynosi 98 mln zł, a cały budżet oświaty ok. 120 mln zł. Od 2012 roku samorząd nie może zaciągać kredytów na finansowanie wydatków bieżących, tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych. To finansowanie oświaty z dochodów własnych wymusza na nas określony reżim wydatkowy, aby realizować inne zadania samorządu.
 [18:42] patataj: Jakie konsekwencje wyciągnie Pan wobec dyrektorów, którzy nie poinformowali rodziców o tym, że zaprasza Pan ich na debatę?
 [18:42] Prezydent : Najpierw czekam na wyjaśnienia. Później podejmę decyzję.
 [18:43] w0b: 2. Panie Prezydencie czy prawda jest jak to przestawili nam, niektórzy dyrektorzy szkól podstawowych, że dzieci gimnazjalne miały się uczyć w jednym budynku z uczniami szkól podstawowych.?
 [18:45] Prezydent : Kompletna bzdura i kolejne przekłamanie, któremu chcę zaprzeczyć. Dzieci miały pozostać w swoich budynkach, w swoich klasach, ze swoimi nauczycielami. Połączenie dotyczyło wyłącznie połączenia na poziomie administracji i kadry kierowniczej.
 [18:45] friedrich: A czy jakieś planowane rozwiązania wiążą się z zorganizowanym działaniem samorządów wobec ministerstwa edukacji? Czy tylko cięcia wydatków na poziomie lokalnym?
 [18:49] Prezydent : Od lat zabiegamy u kolejnych Ministrów Edukacji o zmiany w karcie nauczyciela jako korporacje samorządowe. Ostatnio przedłożone propozycje zmian w karcie są w naszej ocenie kosmetyczne i absolutnie nie spełniające naszych oczekiwań. Stąd trudne i bolesne działania na szczeblu samorządowym. W dalszym ciągu będziemy podejmować działania, które wymuszą reformy.
 [18:50] Ałła: Dlaczego likwiduje Pan dwa ostatnie w Przemyślu, dobrze funkcjonujące od wielu lat, miejskie oddziały żłobkowe? Przecież ponoć MPiPS dofinansowuje żłobki, czy u nas prywaciarze mają większe względy? Wiadomo, chodzi o pieniądze, ale dlaczego musimy płacić więcej za pobyt dziecka w prywatnym żłobku?
 [18:51] Prezydent : Problem jest bardzo złożony i wymaga bardziej rozbudowanej formy. Proszę o skierowanie pytania drogą e-mailową: kancelaria.pmp@um.przemysl.pl
 [18:52] (P)Oseł: Czy radni spoza koalicji zgłaszali jakieś pomysły na racjonalizację naszej oświaty?
 [18:54] Prezydent : Nie było takich przypadków, a chętnie bym się z nimi zapoznał. Niestety w debatach uczestniczył wyłącznie jeden radny opozycji.
 [18:55] Marcin: Dzień dobry. Mam pytanie. Czy nie zastanawiał się Pan kiedykolwiek jakie konsekwencje pedagogiczne naszych dzieci poniesie ta decyzja?
 [18:58] Prezydent : Proponowane zmiany miały na celu przede wszystkim dobro dziecka. Zapewnienie ciągłości opieki na poszczególnych etapach edukacji.
 [18:58] rodzic: dlaczego na konferencji powiedział Pan że zna potencjalnych dyrektorów, przecież miały być konkursy czyżby pan Klisowski był już namaszczony bo jest w Regi cyvitas
 [18:59] Prezydent : Tak przecież kadra dyrektorska to osoby, które są potencjalnymi kandydatami na dyrektorów.
 [19:00] rodzic48: czy zdaje sobie Pan sprawę że to mogą być ostatnie takie decyzje w Pana kadencji?
 [19:01] Prezydent : Obowiązkiem każdego zarządzającego jest podejmowanie trudnych, aczkolwiek niezbędnych decyzji.
 [19:02] rodzic48: jeśli nie zespoły to jaki pomysł? czy kolejne pomysły będą przekazywane przez media? mamy nadzieję na konsultacje bezpośrednie zwłaszcza z rodzicami
 [19:03] Prezydent : Obecnie rodzice spośród siebie wybrali reprezentację. W najbliższym czasie przedstawię konkretne terminy spotkań.
 [19:04] gienia: A kiedy zostanie ograniczona administracja w Urzędzie Miejskim (w ramach oszczędności oczywiście). Może należałoby pomyśleć o przykładzie "z góry"?
 [19:04] Prezydent : Rozpoczęliśmy od spółek miejskich na przestrzeni dwóch ostatnich lat zatrudnienie zmniejszyło się o 60 osób.
 [19:05] Prezydent : Serdecznie dziękujemy za udział w czacie. Pytania na które nie zdążyliśmy odpowiedzieć prosimy przesłać na adres e-mail: kancelaria.pmp@um.przemysl.pl zachęcamy też do bieżącego śledzenia spraw i czynnego udziału w pracach.
 [19:05] moderator: Serdecznie dziękujemy za udział w czacie. Pytania na które nie zdążyliśmy odpowiedzieć prosimy przesłać na adres e-mail: kancelaria.pmp@um.przemysl.pl zachęcamy też do bieżącego śledzenia spraw i czynnego udziału w pracach.

 

Szanowni Państwo!

Czas trwania czatu i Państwa duże zainteresowanie tematem nie pozwoliły na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania, dlatego prosimy o przesyłanie pytań, które nie pojawiły się w zapisie rozmowy na adres  W miarę ich napływania, będziemy udzielać wyjaśnień i odpowiedzi.

 

pytanie - Dlaczego likwiduje Pan dwa ostatnie w Przemyślu, dobrze funkcjonujące od wielu lat, miejskie oddziały żłobkowe? Przecież ponoć MPiPS dofinansowuje żłobki, czy u nas prywaciarze mają większe względy? Wiadomo, chodzi o pieniądze, ale dlaczego musimy płacić więcej za pobyt dziecka w prywatnym żłobku?

Obecnie funkcjonujące 2 oddziały żłobkowe w przedszkolach są częścią jednostki oświatowej, natomiast świadczą usługi podlegające innemu systemowi prawnemu, tj. przepisom ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. To przede wszystkim te komplikacje wynikające z odmiennego statusu prawnego przedszkoli i żłobków są przyczyną propozycji likwidacji (podjęte uchwały zamiarowe) oddziałów żłobkowych i utworzenia na ich bazie oddziałów przedszkolnych dla dzieci 2, 5 i 3 letnich, a w przyszłości po planowanej od 1.09.2013 r. zmianie przepisów  - dla dzieci 2 - letnich. Rzeczywiście na terenie Miasta działają poza tym wyłącznie żłobki (3) niepubliczne, ale są one dotowane przez Miasto. Dysponują one 85 miejscami i są w stanie przyjąć jeszcze około 50 dzieci.

Prezydent : Koncepcja nie zakładała likwidacji żadnej z jednostek oświatowych. Nie jestem autorem tego "dokumentu"

pytanie - Kto jest autorem tego "dokumentu", z wypowiedzi wynika, że taki istnieje.

Pytanie internauty dotyczyło ewentualnej publikacji treści protestu wraz z podpisami  i do tego odnosiła się odpowiedź Prezydenta – nie jest on autorem protestu, więc nie czuje się upoważniony  do jego publikacji.

Prezydent : Proponowane zmiany miały na celu przede wszystkim dobro dziecka. Zapewnienie ciągłości opieki na poszczególnych etapach edukacji.

pytanie - Czy zgoda na tworzenie w szkołach podstawowych dwóch oddziałów pierwszych klas siedmiolatków w roku szkolnym 2013/2014, gdzie w klasie będzie ponad 30 uczniów ma na względzie dobro dzieci?

Średnia liczba uczniów szkół podstawowych w oddziale, w roku szkolnym 2012/2013 wynosi 23 dzieci (SP 1 – 20 dzieci, SP 4 – 26 dzieci, SP 5 – 22 dzieci, SP 6 – 24 dzieci, SP 11 – 25 dzieci, SP 14 25 dzieci, SP 15 26 dzieci, SP 16 – 20 dzieci). W planowanym naborze na rok szkolny 2013 / 2014 założono wyższą niż dotychczas maksymalną liczbę uczniów (jest 26) liczbę uczniów w oddziale klas pierwszych – będzie ona wynosić 28 uczniów. Jednak jest to maksymalna liczba i jak widać na przykładzie tegorocznym rzadko jest osiągana. Z całą pewnością nie przekroczy więc 30 uczniów w klasie.

Prezydent : Rozpoczęliśmy od spółek miejskich na przestrzeni dwóch ostatnich lat zatrudnienie zmniejszyło się o 60 osób.

pytanie - Ile osób zostało przyjętych w ciągu latach 2011 - 2012 do UM w Przemyślu?


W roku 2011 do pracy w Urzędzie Miejskim przyjętych zostało 23 osoby, w 2012 – 12 osób. To nie tylko osoby przyjęte w trybie konkursowym, ale także na okresowe zastępstwa, prace interwencyjne oraz na stanowiska pomocy administracyjnej. Informacja ta nie byłaby jednak precyzyjna bez podania stanu zatrudnienia w Urzędzie w tych latach, ponieważ oprócz przyjętych do pracy, duża grupa pracowników rozwiązała stosunek pracy, czego przyczyną w dużej części było uzyskanie praw emerytalnych. I tak w roku 2011 (stan na 31 grudnia) liczba zatrudnionych wynosiła 372 osoby (w tym 2 osoby na pracach interwencyjnych, 8 na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, bezpłatnych lub pobierających świadczenia rehabilitacyjne), odpowiednio w 2012 wynosiła 359 osób (w tym 7 osób na pracach interwencyjnych, 13 na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, bezpłatnych lub pobierających świadczenia rehabilitacyjne).

pytanie - Gdzie nauczyciel dyplomowany w Przemyślu zarabia 5 tys. zł ??
Zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego i dyplomowanego wynosiło:

Od 1 stycznia do 31 sierpnia 2012 roku:
Nauczyciel mianowany – 3.770 zł
Nauczyciel dyplomowany – 4.817 zł

Od 1 września do 31 grudnia 2012 roku:
Nauczyciel mianowany – 3.913 zł
Nauczyciel dyplomowany – 5.000 zł

Z przeprowadzonej przez nas analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia za 2012 rok w poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynika, że w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych nie osiągnięto zakładanych Kartą Nauczyciela wynagrodzeń.
Dlatego też wypłacono dodatek uzupełniający (w zależności od stawki osobistego zaszeregowania) za 2012 rok średnio na etat: nauczycielom mianowanym 933  zł, nauczycielom dyplomowanym 1.079 zł. Tym samym nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl osiągnęli zagwarantowane Kartą Nauczyciela wynagrodzenia.

Opublikował:  | Data publikacji: 15-03-2013 19:09
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:43