9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, położonej przy ul. Bukowej 16

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej KW nr PR1P/00010181/5, położonej w obrębie 203 miasta Przemyśla przy ul. Bukowej 16, oznaczonej jako działka nr 116/1 o pow. 0,0818 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) upływa w dniu 26 kwietnia 2013 r.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 15-03-2013 12:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-05-2013 08:25