7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

Komunikat

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

skierowany do

 

Właścicieli, Zarządców i Administratorów obiektów budowlanych
w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu


W związku z obfitymi opadami śniegu,
przypominam właścicielom, zarządcom i administratorom obiektów budowlanych                                                                        
o obowiązku usuwania śniegu i lodu

z dachów, rynien, balkonów i innych elementów obiektów budowlanych. Nie usuwanie nadmiernej warstwy śniegu może spowodować przeciążenie konstrukcji, a przez to doprowadzić do katastrofy budowlanej.

Przypominam, iż zgodnie z art. 5 ust. 2 oraz art. 61 ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu winien utrzymywać obiekt w stanie zapewniającym między innymi bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania obiektu oraz w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt związanych m.in. z działaniem sił natury (np. intensywne opady atmosferyczne), w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,

zapewnić dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu.

Nie zastosowanie się do w/w obowiązku skutkować będzie zastosowaniem przepisów  karnych.

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego

dla Miasta Przemyśla
 

Opublikował:  | Data publikacji: 15-03-2013 10:43
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:40