25 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pomoc uzależnionym i współuzależnionym

Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu realizuje program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych w systemie ambulatoryjnym. Leczenie oparte jest na relacji terapeutycznej i indywidualnym podejściu do pacjenta uwzględniającym jego możliwości, zasoby, deficyty i potrzeby.
 

Terapia podzielona jest na dwa etapy:
 

1. Etap intensywnej terapii

Realizacja programu trwa 12 miesięcy. Terapia odbywa się w formie spotkań grupowych
z częstotliwością dwóch spotkań w tygodniu po 2 godziny zegarowe. Program kierowany jest do osób,
u których rozpoznano uzależnienie od alkoholu i które wykazują motywację do pracy nad posiadanym problemem z alkoholem.

Cele realizowane podczas intensywnego programu:
- utrzymanie abstynencji
- rozpoznanie własnego uzależnienia – identyfikacja z objawami choroby
- uzyskanie tożsamości osoby uzależnionej od alkoholu
- uznanie własnej bezsilności wobec uzależnienia
- zdobycie umiejętności radzenia sobie głodem (alkoholu, leków, grania, itp.)
- rozpoznanie i rozumienie u siebie mechanizmów uzależnienia
- zdobycie umiejętności zapobiegania nawrotom choroby
- umocnienie motywacji do dalszego leczenia
- przygotowanie Programu Dalszego Zdrowienia
- kształtowanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z przykrymi emocjami.

 

2. Etap terapii dalszego zdrowienia

Realizacja programu trwa 6 miesięcy. Leczenie przebiega w formie terapii grupowej,
spotkania odbywają się jeden raz w tygodniu, czas trwania sesji to 2 godziny zegarowe.

Terapia kierowana jest do osób, które ukończyły intensywny program leczenia uzależnienia w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym i posiadają motywację do dalszej pracy nad problemem alkoholowym.

Cele realizowane na tym etapie terapii:

- kształtowanie zachowań związanych z prowadzeniem zdrowego stylu życia
- analiza dotychczasowego procesu zdrowienia
- pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych
- praca nad rozbrajaniem mechanizmów uzależnienia
- nauka umiejętności potrzebnych w trzeźwym życiu
- praca nad zapobieganiem nawrotom choroby

- rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

 

Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu realizuje działania w zakresie udzielania pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym poprzez:

 


KONSULTACJE INDYWIDUALNE

1. Małgorzata Mróz pedagog, profilaktyk Poniedziałek – piątek g. 7.00 – 15.00
2. Joanna Mendygral pedagog, terapeuta uzależnień Poniedziałek – piątek g. 7.00 – 19.00
3. Małgorzata Leżuch pedagog, terapeuta uzależnień Poniedziałek – piątek g. 7.00 – 19.00


Do dyspozycji klientów uruchomiony jest również telefon zaufania:16 670 16 16

 

 

GRUPY

 

Poniedziałek

od godz. 11.30 do godz. 13.30
Terapeuci: Joanna Mendygral, Małgorzata Leżuch
grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu – grupa otwarta

od godz. 15.30 do godz. 16.30
Terapeuta
Marek Motyka
grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu – grupa otwarta

od godz. 17.00 do godz. 19.00
Terapeuci: Joanna Mendygral, Małgorzata Leżuch
grupa wsparcia dalszego zdrowienia – grupa zamknięta
 

Wtorek

od godz. 15.00 do godz. 17.00
Prowadzący: Małgorzata Mróz, Piotr Hryniszyn
grupa korekcyjno - edukacyjna dla sprawców przemocy

od godz. 17.00 do godz. 19.00
Terapeuci: Joanna Mendygral,
Małgorzata Leżuch
grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu - grupa otwarta

 

Środa

od godz. 15.30 do godz. 17.30
Terapeuta
Marek Motyka
grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu – grupa otwarta

od godz. 18.00 do godz. 20.00
grupa AA „Quo vadis”

 

Czwartek

od godz. 11.30 do godz. 13.30
Terapeuci: Joanna Mendygral, Małgorzata Leżuch
grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu – grupa otwarta

od godz. 16.00 do godz. 18.00
grupa wsparcia dalszego zdrowienia – grupa otwarta

Terapeuci: Joanna Mendygral, Marek Motyka

 

Piątek

od godz. 15.00 do godz. 17.00
Terapeuci:
Joanna Mendygral, Małgorzata Leżuch
grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu – grupa otwarta

od godz. 17.00 do godz. 19.00
grupa Al – Anon „Nowe życie”

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 12-03-2013 13:03
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 12-03-2013 13:22