15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konferencja prasowa poświęcona koncepcji łączenia placówek oświatowych.

8 marca br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Miasta poświęcona sprawom oświatowym – koncepcji łączenia placówek. Obok Prezydenta, w spotkaniu wzięli udział jego Zastępcy, Skarbnik Miasta, Naczelnik Wydziału Edukacji, Radna Ewa Sawicka Przewodnicząca Komisji Edukacji UM, Radny Robert Bal członek Komisji Turystyki i Sportu RM i Przewodniczacy Klubu Radnych Regia Civitas oraz Radny Józef Leja Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia.

Prezydent poinformował o otrzymaniu negatywnych opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty dotyczących projektów uchwał w sprawie utworzenia zespołów szkół Nr 1, 2, 3 i 5. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem opinii, Prezydent odstąpił do proponowanego rozwiązania, podkreślając jednocześnie, że nie zgadza się z przedstawioną przez Kuratora argumentacją.

W związku z odstąpieniem od koncepcji utworzenia tych zespołów szkolnych, Prezydent zapowiedział dalsze prace, które pozwolą na wypracowanie nowych form funkcjonowania przemyskiej oświaty. Podkreślił, że również te rozwiązania będą szeroko konsultowane z dyrektorami, radami pedagogicznymi oraz związkami zawodowymi. Ich wprowadzenie jest nieuniknione ze względu na zmieniające się demograficzne i ekonomiczne uwarunkowania w funkcjonowaniu oświaty w całej Polsce.

 

JPGNULL

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 08-03-2013 14:53
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:43