20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, położonej przy ul. Opalińskiego

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00055602/0, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 202 m. Przemyśla przy ul. Opalińskiego, oznaczonej jako działka nr 973/2 o powierzchni 0,0076 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.),mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 19 kwietnia 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 08-03-2013 13:26
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-04-2013 09:00