10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, położonej przy ul. Lwowskiej

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,  położonej w obrębie 215 m. Przemyśla przy ul. Lwowskiej, oznaczonej jako działka nr 39 o pow. 0,0122 ha, objęta KW Nr PR1P/00060318/0, działka nr 33 o pow. 0,0125 ha, objęta KW Nr PR1P/00059770/6 i działka nr 890 o pow. 0,0507 ha, objęta KW Nr PR1P/00059770/6, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 19 kwietnia 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 08-03-2013 13:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-04-2013 09:00