2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Informujemy o ogłoszeniu naboru kandydatów spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych lub osób wskazanych przez organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - dofinansowanie działalności  Centrum Integracji Społecznej.

Kandydatury należy składać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, lub elektronicznie na adres e–mail: sprawyspoleczne@um.przemysl.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2013 r. 


W załączeniu zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru oraz formularz zgłoszeniowy.

PDFZarządzenie Nr 72/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów-przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert

DOTFormularz zgłoszeniowy

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl