2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Informujemy o ogłoszeniu naboru kandydatów spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych lub osób wskazanych przez organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - dofinansowanie działalności  Centrum Integracji Społecznej.

Kandydatury należy składać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, lub elektronicznie na adres e–mail: sprawyspoleczne@um.przemysl.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2013 r. 


W załączeniu zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru oraz formularz zgłoszeniowy.

 

PDFZarzadzenie nr 72/2013 z dnia 7 marca 2013 r. (919,60KB)

DOTFormularz zgłoszeniowy (42,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 07-03-2013 14:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-06-2013 15:48