12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nabór do grupy dyskusyjnej oceniającej jakość współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi

Szanowni Państwo,
Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych


Pragnę zaprosić zainteresowane osoby do udziału w grupie dyskusyjnej nt. oceny jakości współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi. Zorganizowanie spotkania grupy jest kolejnym elementem, trwających od lutego br., prac nad opracowaniem Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy. W pierwszym etapie zostało przeprowadzone badanie ankietowe wśród organizacji. Następnie, w oparciu o wyniki ankiet oraz założeń sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok 2012, zostanie dokonana ocena stanu współpracy. Jest to z kolei druga ocena; pierwsza została przeprowadzona w roku ubiegłym, a jej wyniki są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
Sama dyskusja będzie moderowana i nie powinna trwać dłużej niż 3 godz. a jej uczestnicy, w oparciu o wcześniej dostarczone materiały, dokonają szczegółowej oceny współpracy. Ważne jest aby osoby uczestniczące reprezentowały różne sektory działalności. Grupa dyskusyjna powinna liczyć od 6 do 12 osób, w tym przedstawicieli administracji.

Ponadto proszę Państwa o ewentualne wskazanie osoby, która pełniłaby rolę moderatora – powinna to być osoba akceptowana przez obie strony, komunikatywna i zdolna do łagodzenia ewentualnych sporów. Moderator nie bierze udziału w ocenie, tylko kieruje dyskusją, udziela głosu, pilnuje czasu i kolejności omawianych zagadnień. Oprócz moderatora do sprawnej oceny potrzebny jest jeszcze sprawozdawca – jego rolą będzie obserwowanie spotkania, wsłuchiwanie się w wypowiedzi uczestników i notowanie najważniejszych konkluzji, wniosków i argumentów. Na końcu spotkania krótko podsumowuje dyskusję, co jest o tyle istotne, że takie podsumowanie będzie wstępem do ostatniej części spotkania, w której uczestnicy wspólnie uzgodnią ocenę.  

Wszystkie osoby zainteresowane proszę o zgłoszenie się drogą e-mailową (pelnomocnik.ngo@um.przemysl.pl) w terminie do 12 marca br. (wtorek) lub wskazanie innych osób, których wiedza i doświadczenie pozwolą na kompetentny udział w dyskusji.

Robert Gawlik

Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych
ul. Ratuszowa 10 A, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678-40-10; e-mail: pelnomocnik.ngo@um.przemysl.pl

 

Opublikował:  | Data publikacji: 05-03-2013 13:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-08-2013 15:10