1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Obligacje Przemyśla debiutują na giełdzie!

Już jutro, 6 marca br., obligacje Przemyśla zadebiutują na rynku Catalyst. Uroczysty debiut odbędzie się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych. Obligacje zostały wyemitowane w sześciu seriach od D 12 do I 12, po 4070 sztuk w każdej serii i wartości nominalnej 1000 zł. Gmina Miejska Przemyśl pozyskała w ten sposób 24 420 000 zł. Organizatorem emisji jest PKO Bank Polski S.A.

Pieniądze z emisji obligacji samorząd Przemyśla są przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego związanego z wydatkami inwestycyjnymi, w dużej mierze skierowanymi na poprawę infrastruktury drogowej miasta – budowę drogi obwodowej Przemyśla.  To najważniejsze zadanie inwestycyjne od kilkudziesięciu lat, bez najmniejszych opóźnień, zostało zakończone w ubiegłym roku.
Emisja obligacji jest bardziej korzystną formą pozyskiwania pieniędzy przez miasto, niż kredyt bankowy, nie bez znaczenia jest także to, że obecność na rynku kapitałowym oraz informacje o emisji obligacji przez samorząd Przemyśla, przyczynią się do promocji Przemyśla.
Kolejne serie obligacji będą wykupywane w rocznych odstępach (po upływie 12 lat od daty emisji serii D12, skończywszy na 17 latach po emisji serii I12). Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M.

Zapraszamy do śledzenia uroczystości debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Transmisja live z tego wydarzenia będzie dostępna pod adresemhttp://gpwmedia.pl/przemysl/ Początek uroczystości: godzina 10.30

JPGNULL (94,49KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 05-03-2013 11:42
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:40