13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej.

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Oferty należy składać w URZĘDZIE MIEJSKIM W PRZEMYŚLU, RYNEK 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2013 r. do godz. 15.30 – nie decyduje data stempla pocztowego. Oferta, która  wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.


Uwaga: przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 531/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadań własnych gminy i powiatu i jego Załącznikami Nr 1 i Nr 3.

W załączeniu Zarządzenie nr 69/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej.

PDFZarządzenie Nr 69/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym-dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej

Opublikował:  | Data publikacji: 05-03-2013 08:30
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-08-2013 15:10