17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, stanowiącej udział Gminy Miejskiej Przemyśl wynoszący 1/4 niewydzielonych części lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Stachiewicza 4, objętego księgą wieczystą Nr PR1P/00024362/9 wraz z udziałem 1/16 niewydzielonych części w prawie użytkowania wieczystego do dnia 27 marca 2074 r. działki nr 1534 o powierzchni 0,0190 ha w obrębie 207, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00024361/2.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) upływa w dniu
12 kwietnia 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 01-03-2013 13:24
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-09-2013 15:21