Wyróżnienie dla Przemyśla „Lider Małopolski 2012”

Już po raz trzynasty Kapituła Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przyznała tytuły w konkursie na najlepsze przedsięwzięcie roku w Małopolsce – „Lider Młopolski 2012”. Samorządowcy przyznali tytuł naszemu miastu za realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa wschodniej drogi obwodowej Przemyśla wraz z mostem „Brama Przemyska”. Uroczyste wręczenie tytułów odbędzie się podczas uroczystej gali połączonej z prezentacją Najlepszych Przedsięwzięć Roku w Małopolsce w dniu 18 marca br. w Krakowie.
Konkurs ma za zadanie wyróżnienie najważniejszych przedsięwzięć o wymiarze społecznym przekładających się bezpośrednio na poprawę jakości życia mieszkańców. Miasto Przemyśl otrzymało w ubiegłych latach ten tytuł za:

 

  • Najlepsze przedsięwzięcie Roku w Małopolsce. Lider Małopolski 2011” za realizację projektu "Rewitalizacji Parku Miejskiego w Przemyślu";
  • „Najlepsze przedsięwzięcie Roku w Małopolsce. Lider Małopolski 2009” za remont zabytkowego „Domu Ogrodnika”;
  • „Najlepsze przedsięwzięcie Roku w Małopolsce. Lider Małopolski 2008” za Nowy Gmach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej;
  • "Najlepsze przedsięwzięcie Roku w Małopolsce. Lider Małopolski 2007" za "Rewitalizację Placu Niepodległości w Przemyślu";
  • "Najlepsze przedsięwzięcie Roku w Małopolsce. Lider Małopolski 2006". za inwestycję "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu";
  • "Najlepsze przedsięwzięcie Roku w Małopolsce. Lider Małopolski 2005" za "Narciarską Trasę Zjazdową w Przemyślu".


Zrealizowane przez Miaso Przemyśl przedsięwzięcie pn. „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28” jest bardzo nowoczesną inwestycją komunikacyjną.  Jest to największe zadanie  zrealizowane na naszym terenie, które przyczyniło się do poprawy dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych w mieście, wpłynęło pozytywnie na ochronę zabytkowej części miasta oraz podniosło jakość życia mieszkańców miasta i terenów przyległych.

Ponadto zrealizowana inwestycja poprawiła dostęp do terenów inwestycyjnych, atrakcji turystycznych oraz przejścia granicznego w Medyce będącego również granicą Unii Europejskiej. Prace budowlane na obwodnicy rozpoczęły się 15 października 2010r. i zakończyły się 15 października 2012r. Wykonawcą robót była firma „Mota Engil" Central Europe Sp. z o.o., natomiast nadzór nad inwestycją sprawowała firma Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna. W dniu 9 listopada 2012r. uzyskano decyzje na użytkowanie od Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie, natomiast dzień później dokonano uroczystego otwarcia wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla.

JPGWyróżnienie dla Przemyśla „Lider Małopolski 2012” (505,94KB)

JPGWyróżnienie dla Przemyśla „Lider Małopolski 2012” (790,54KB)

JPGWyróżnienie dla Przemyśla „Lider Małopolski 2012” (725,73KB)

JPGWyróżnienie dla Przemyśla „Lider Małopolski 2012” (564,25KB)

Kategorie strony: Inwestycje
Opublikował(a):  Data publikacji: 27-02-2013 09:43 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 06-03-2014 12:40

Na skróty