3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zakłady Usługowe "Południe" zbudują w Przemyślu RIPOK

25 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie z przedstawicielami spółki Zakłady Usługowe "Południe", na którym przedstawiono pierwsze plany dotyczące budowy w Przemyślu zakładu przetwarzania odpadów komunalnych. Firma jest użytkownikiem wieczystym, wyłonionym w drodze przetargu, terenów przy ul. Piastowskiej, położonych j  bezpośrednio przy funkcjonującym składowisku odpadów komunalnych. Akt notarialny umowy oddania w użytkowanie wieczyste podpisany został 14 lutego w Krakowie.

Zgodnie z umową na wspomnianym terenie powstaną budynki oraz urządzenia zakładu przetwarzania odpadów komunalnych o przepustowości min. 30 000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych oraz 15.000 Mg/rok odpadów ulegających biodegradacji,  który będzie spełniał warunki pozwalające zakwalifikować go jako regionalny zakład przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Teren ma powierzchnię 6, 3 ha. Termin rozpoczęcia inwestycji wstępnie określony został na 1 stycznia 2014r. – zakończenia i uruchomienia zakładu na 1 czerwca 2015 roku. W trakcie spotkania w Urzędzie Miejskim omawiano jednak możliwości zmiany tego harmonogramu, tak aby jeszcze w tym roku możliwe było uruchomienie linii mechanicznego przetwarzania odpadów.

Opublikował:  | Data publikacji: 26-02-2013 15:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:41