10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Termomodernizacja dwóch przemyskich szkół jeszcze w tym roku

Bardzo dobra wiadomość dotarła do Przemyśla z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Nasz projekt pn. "Termomodernizacja budynków szkolnych w Przemyślu" znalazł się wśród wniosków wybranych do dofinansowania  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu to blisko 3 422 000 zł, a dofinansowanie wyniesie 2 mln zł. Projekt swoim zakresem obejmuje on termomodernizację dwóch przemyskich placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 14 i Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Prace termomodernizacyjne w obu szkołach to nie tylko docieplenie elewacji, ale także wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu, a także przebudowa i remont centralnego ogrzewania. Przetarg na wykonanie termomodernizacji zostanie ogłoszony po podpisaniu umowy o dofinansowanie, najprawdopodobniej w kwietniu br. Zgodnie z harmonogramem prac w Zespole Szkół Ekonomicznych zostaną one wykonane w całości w roku 2013, w przypadku SP Nr 14 zakończenie modernizacji przewidziano w roku 2014.

Opublikował:  | Data publikacji: 26-02-2013 14:35
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:41