37 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH na temat: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LIPOWICA II”

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Na temat: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LIPOWICA II”

 


W dniu 28 litego 2013 r. o godzinie 17.00  w sali przy Kosciele Parafialnym pw.Św. Stanisława Biskupa przy ul.Z. Chrzanowskiej odbędą się konsultacje społeczne na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LIPOWICA II” w Przemyślu.
Przedmiotem spotkania będzie zapoznanie się mieszkańców i właścicieli nieruchomości z propozycją zagospodarowania wolnych od zabudowy terenów w północno-wschodniej części miasta i uporządkowanie przestrzenne i komunikacyjne obszarów zabudowanych. Obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawarty jest pomiędzy: ulicami Wołodyjowskiego, Wysockiego, Obronną i granicami miasta od zachodu i północy.

Osoby do kontaktu pod nr telefonu (16) 678 37 16: projektant planu:   mgr inż. arch. Tomasz Rudnik.

 

JPGmapa projektu mpzp

Opublikował:  | Data publikacji: 26-02-2013 14:20
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-02-2013 14:28